عفو بین الملل: ایران به مرگ معتاد است

عفو بین الملل، از سازمان های جهانی مدافع حقوق بشر، با صدور اطلاعیه ای گفته است که به زودی، گزارشی را با عنوان "ایران به مرگ معتاد است" در مورد صدور مجازات اعدام برای محکومان پرونده های مرتبط با مواد مخدر در جمهوری اسلامی منتشر می کند.

براساس این اطلاعیه، در این گزارش ازمقامات جمهوری اسلامی خواست شده تا به صدور و اجرای حکم اعدام برای متهمان جرایم مواد مخدر خاتمه دهد.

این گزارش همچنین "از اعضای جامعه بین المللی که در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر با ایران تعامل دارند می خواهد نحوه همکاری خود با ایران را به نحوی مورد بازبینی قرار دهند که جمهوری اسلامی نتواند از موضوع مقابله با تجارت مواد مخدر به عنوان محملی برای نقض حقوق بشر و وسیله ای در فراهم کردن زمینه صدور حکم اعدام بهره برداری کند."