ایران استاندارد آلودگی صوتی خودروها را اجباری می کند

به گزارش خبرگزاری فارس، علی محمد شاعری، قائم مقام سازمان حفاظت محیط زیست، گفته است که در آینده نزدیک، تمامی خودروهای تولید داخل و وارداتی باید مجوز رعایت استاندارد آلودگی صوتی را از مرکز تست کیفیت خودرو و مراکز معاینه فنی دریافت کنند.

وی افزوده است که سازمان محیط زیست در نظر دارد در آینده، مانع از شماره گذاری خودروهایی شود که میزان آلودگی صوتی آنها از حد مجاز تجاوز می کند.

آقای شاعری گفت که سازمان محیط زیست در حال حاضر در حال نهایی کردن میزان استاندارد آلودگی صوتی خودروهاست.