عضو یک حزب لائیک رئیس جمهوری تونس شد

پارلمان تونس منصف مرزوقی، از فعالان حقوق بشر و عضو حزب لائیک کنگره برای جمهوری را به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور انتخاب کرده است.

انتخاب آقای مرزوقی در پی برگزاری انتخابات پارلمانی اخیر تونس صورت می گیرد که نخستین انتخابات از زمان تحولات منجر به سرنگونی زین العابدین بن علی، رئیس جمهوی سابق در ماه ژانویه سال جاری است.

تحولات تونس باعث برانگیختن موجی از اعتراضات و درخواست آزادی سیاسی و مبارزه با فساد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا شد که تا کنون به سرنگونی حکومت های چند ده ساله در دو کشور دیگر و ادامه اعتراضات در تعدادی از کشورهای منطقه منجر شده است.

گزارش کامل مراسم ادای سوگند رئیس جمهور جدید تونس را بخوانید