دیده‌بان حقوق بشر: غرب به نقض حقوق بشر در ازبکستان توجه ندارد

دیده بان حقوق بشر، از سازمان های بین المللی دفاع از حقوق بشر، در گزارشی نوشته است که نظام قضایی ازبکستان از شکنجه به عنوان یک وسیله متداول علیه بازداشتیان استفاده می کند و دولت های غربی را متهم کرده که "به روی نقض فاحش حقوق بشر در ازبکستان چشم بسته اند."

این گزارش براساس مصاحبه با بیش از یکصد تن از قربانیان شکنجه و یا اعضای خانواده های آنان، حقوقدانان و فعالان حقوق بشر در ازبکستان تهیه شده و از جمله در آن آمده است که بازجویان ازبک روی فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر آب جوش می ریزند، آنان را کتک می زنند، از مچ آویزان می کنند و مورد تجاوز قرار می دهند.

به گفته این سازمان مدافع حقوق بشر، ایالات متحده و کشورهای اروپایی به دلیل اهمیت استراتژیک ازبکستان که در مسیر زمینی دسترسی به افغانستان واقع شده، موضعی ضعیف در قبال نقض جدی حقوق بشر در این کشور اتخاذ کرده اند.