فردی با نارنجک در بلژیک چهار نفر را کشت

در بلژیک ، انفجار نارنجک و تیراندازی در شهرلی یژ، به کشته شدن دست کم دو نفر و و مجروح شدن بیش از شصت نفر منجر شد.

یکی از شاهدان عینی به بی بی سی گفته است که یک مرد حدود چهل ساله از پشت بام یک ساختمان تعدادی نارنجک را به سوی جمعیت حاضر در میدانی در مرکز شهر لی یژ پرتاب کرد.

شهردار شهر لی یژ گفته است مهاجم که سابقه خرید و فروش مواد مخدر دارد به تنهایی مرتکب این عمل شده است.

هنوز انگیزه این حمله مشخص نیست.