عراق خواستار کمک آمریکاییان در روند بازسازی شد

نوری مالکی، نخست وزیر عراق که از آمریکا دیدن می کند، در ملاقات با بازرگانان و صاحبان صنایع آمریکایی از آنان خواسته است در بازسازی و توسعه عراق، به این کشور کمک کنند و افزوده که با خروج نظامیان آمریکایی "اینک شرکت های آمریکایی به جای ژنرال ها در خط مقدم جبهه نبرد برای ساختن آینده عراق قرار گرفته اند."

آقای مالکی گفت که اگرچه نفت همچنان مهمترین بخش سرمایه پذیر برای خارجیان است، اما بخش های دیگری مانند مراقبت های پزشکی، ارتباطات، مسکن و راه سازی و خدمات مالی نیز "امکانات نامحدودی را در اختیار شرکت های آمریکایی قرار می دهد."

در حال حاضر، میزان سرمایه گذاری ایالات متحده در عراق اندکی بیش از ده درصد کل سرمایه گذاری خارجی در این کشور است و آقای مالکی، که همراه با وزیران اقتصادی کابینه خود به آمریکا رفته، خواستار افزایش قابل توجه در این میزان است.