قتل دو سنگالی در حمله "نژادپرستانه" در ایتالیا

یک فرد مسلح راستگرا در ایتالیا دو دستفروش سنگالی را در شهر فلورانس به قتل رسانده است.

به گفته شاهدان عینی این فرد مسلح ابتدا به سوی تعدادی از دستفروشان آفریقایی آتش گشود و پس از کشتن دو نفر و مجروح کردن تعدادی دیگر، محل حمله را ترک کرد.

جنازه فرد مهاجم بعدا در نقطه ای دیگر از شهر پیدا شد. به نظر می رسد او خودکشی کرده باشد.

جیورجیو ناپولیتانو، رئیس جمهوری ایتالیا با محکوم کردن این حمله آن را "نفرت کورکورانه" دانسته است.