هشت مدیر سابق زیمنس در آمریکا به ارتشاء متهم شدند

وزارت دادگستری آمریکا هشت نفر از مدیران سابق شرکت آلمانی زیمنس را به تلاش برای پرداخت رشوه یکصد میلیون دلاری متهم کرده است.

این افراد متهم هستند قصد داشتند این مبلغ را به مقام های ارشد آرژانتینی رشوه بدهند تا قرارداد یک میلیارد دلاری صدور اوراق ملی هویت در این کشور به زیمنس واگذار شود.

بر اساس کیفرخواست صادرشده در دادگاهی در نیویورک، ۶۰ میلیون دلار از مبلغ رشوه پرداخت شده که ۲۵ میلیون دلار آن از طریق نظام مالی آمریکا منتقل شده است.

زیمنس در سال ۲۰۰۸ موافقت کرد در رابطه با این پرونده، یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون به مقام های آمریکایی و آلمانی جریمه دهد.