نصب مجسمه 'برده جنسی' در برابر سفارت ژاپن در کره

گروهی از زنان کره جنوبی که در زمان جنگ جهانی دوم، توسط ارتش ژاپن مجبور به تن فروشی شده بودند، از مجسمه‌ای در برابر سفارت ژاپن در این کشور رونمایی کرده اند.

ارتش ژاپن این زنان را وادار کرده بود تا به عنوان کارگر جنسی در خدمت نظامیان این کشور باشند.

دولت ژاپن به نصب این مجسمه در برابر سفارت این کشور اعتراض کرده اما دولت کره جنوبی می گوید نمی تواند مانع از این کار شود.

مجسمه یاد شده به شکل دختر نوجوانی است که لباس سنتی زنان کره جنوبی را بر تن دارد.

نزدیک به ۲۰۰ هزار زن در کره جنوبی در ایام جنگ جهانی دوم مجبور شدند در اردوگاه های نظامی، به عنوان "برده جنسی" کار کنند.

ژاپن بارها از استثمار جنسی از این زنان کار عذرخواهی کرده و گفته که حاضر است به قربانیان، غرامت بپردازد.