صندوق بین‌المللی پول: اصلاحات اقتصادی یونان در حد انتظار نیست

رئیس هیات صندوق بین الملل پول - آی ام اف - در یونان گفته است که تلاش های دولت این کشور برای اصلاحات اقتصادی از حد انتظار کمتر بوده و خروج یونان از بحران مستلزم اقدامات بیشتری است.

پل تومسن در عین حال هشدار داده است که با توجه به شرایط اقتصادی یونان، دولت امکانات محدودی برای کسب درآمد از طریق افزایش مالیات ها دارد و راه حل اصلی برای تامین منابع لازم جهت بازپرداخت بدهی های خارجی کاهش هزینه های دولتی است.

وی در عین حال ابراز اطمینان کرده است که می توان دارندگان اوراق قرضه دولتی یونان در بخش خصوصی را قانع کرد تا از بخشی از مطالبات خود صرفنظر کنند و به این ترتیب، دستیابی به راه حلی برای بحران بدهی این کشور دور از دسترس نیست.