دو آفریقایی در حمله 'نژاد پرستانه' در ایتالیا کشته شدند

یک مرد مسلح وابسته به گروه های راست افراطی در شهر فلورانس ایتالیا با تیراندازی به سوی فروشندگان خارجی در دو میدان این شهر، دو فروشنده اهل سنگال را کشته و تعدادی دیگر را زخمی کرده است.

به گفته شاهدان عینی، فرد مهاجم که فقط تنها دستفروشان آفریقایی تبار را هدف قرار می داد، پس از مدتی تیراندازی در یکی از میدان های فلورانس، برای ادامه عملیات خود به میدان دیگری در شمال این شهر رفت و پلیس بعدا جسد او را، که ظاهرا خودکشی کرده بود، در نزدیکی این میدان یافت.

مقامات ایتالیایی گفته اند که فرد مهاجم به احتمال زیاد با انگیزه های نژادپرستانه دست به این حملات زده بود و جیورجیو ناپولیتانو، رئیس جمهوری ایتالیا، این حمله را به شدت محکوم کرده و با توصیف آن به عنوان "نتیجه انفجار کورکورانه نفرت و تعصب"، از دولت خواسته است با چنین گرایش هایی مقابله کند.