ناخرسندی ترکیه از تهدید نماینده مجلس به حمله به دفاع موشکی

به گزارش خبرگزاری نیمه دولتی آناتولی ترکیه، احمد داود اوغلو، وزیر خارجه آن کشور، مراتب ناخرسندی دولت خود از اظهارات یک نماینده مجلس ایران در مورد حمله به تاسیسات رادار دفاع ضد موشکی ناتو در خاک ترکیه را به آگاهی علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، رسانده است.

روز گذشته حسین ابراهیمی، معاون کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت که سپر دفاع موشکی ناتو در ترکیه در واقع برای حفاظت از اسرائیل طراحی شده و در صورتی که ایران مورد حمله قرار گیرد، حق دارد این تاسیسات را هدف قرار دهد.

آقای صالحی به وزیر خارجه ترکیه اطمینان داده است که اظهارات آقای ابراهیمی دیدگاه شخصی او بوده و منعکس کننده نظرات دولت جمهوری اسلامی نیست.

برخی مقامات آمریکایی هدف از استقرار شبکه دفاع موشکی را دفاع از متحدان خود در برابر حملات موشکی کشورهایی مانند ایران و کره شمالی توصیف کرده اند و پس از موافقت ترکیه با نصب تجهیزات راداری مورد استفاده این شبکه، جمهوری اسلامی این اقدام را باعث اختلال در امنیت منطقه خواند.