انتقاد مصباح یزدی از وجود 'سایت‌های کفرآمیز'

محمدتقی مصباح یزدی، روحانی پرنفوذ در حکومت ایران گفته است که "متاسفانه سایت‌های کفرآمیز درصدد گمراه کردن نوجوانان و جوانان ما" هستند.

خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، در خبر مربوط به اظهارات آقای مصباح یزدی به جزئیات بیشتری از "سایت‌های کفرآمیز" مورد نظر او اشاره نکرده است.

گزارش ایسنا حاکیست که آقای مصباح یزدی تاکید کرده است: "اگر به دنبال آن هستیم که عقب ماندگی‌های خود را در این چند سال جبران کنیم، باید به امر تحقیق و پژوهش توجه ویژه‌ای داشته باشیم".

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، آقای مصباح یزدی همچنین با انتقاد از "ایجاد شبهات" برخی سایت‌های اینترنتی گفته است که "باید پاسخگوی شبهات جوانان باشیم که ارزش این کار کمتر از کارکردن در انرژی اتمی نیست".