آنگلا مرکل: بریتانیا از شرکای مهم اتحادیه اروپا است

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در سخنرانی در پارلمان این کشور گفته است علیرغم تصمیم بریتانیا در مورد وتو کردن توافقنامه اصلاحی اتحادیه اروپا، این کشور همچنان یکی از شرکای قوی این اتحادیه بشمار می رود.

خانم مرکل در این سخنرانی همچنین گفت بسیار متاسف است که دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا در مسیر دستیابی به وحدت مالی " نمی تواند به ما بپیوندد".

هفته گذشته ۲۶عضو از ۲۷ عضو اتحادیه اروپا، از قوانین مالیاتی جدید کشورهای حوزه یورو حمایت کردند، تنها بریتانیا مخالفت خود را با این توافقنامه اعلام کرد.

آقای کامرون در دفاع از تصمیمش گفته است توافقنامه اصلاحی اتحادیه اروپا با منافع بریتانیا همسویی ندارد.

خبرنگار بی بی سی در برلین می گوید خانم مرکل در سخنرانی در پارلمان آلمان جزئیات کمی درباره توافقنامه اصلاحی اروپا که بتواند بازارهای مالی را در حل فوری بحران جاری راضی کند؛ ارائه داد. اما در مقابل نشان داد که انسجام اتحادیه اروپا، هدف اصلی اوست.