برای اولین بار؛ مشاهده بلعیده شدن یک توده گازی در فضا

اخترشناسان، توده گازی را در کهکشان راه‌شیری مشاهده کرده‌اند که به درون یک سیاهچاله کشیده می‌شود.

در مقاله‌ای که در مجله 'نیچر' به چاپ رسیده است، آمده که این سیاه‌چاله در مرکز کهکشان راه‌شیری است.

قوه جاذبه این سیاه‌چاله باعث شده که این توده گازی با شتابی افزاینده به سمت آن کشیده شود.

این نخستین بار است که دانشمندان فرصت پیدا می‌کنند تا بلعیده شدن یک توده گازی را ببینند.

آنها می‌گویند که این توده تا دو سال دیگر از بین می‌رود. زمانی که به شعاع چهل میلیون کیلومتری سیاه‌چاله رسیده است.