ادغام شرکت هوایی برزیل و شیلی

دولت برزیل با ادغام دو شرکت هوایی برزیل و شیلی موافقت کرد. این دو شرکت از بزرگترین شرکت‌های هوایی در آمریکای لاتین هستند.

خط هوایی برزیل TAM نام دارد و خط هوایی شیلی LAN. بعد از این با ادغام این دو شرکت، خط هوایی جدید با نام LATAMT کار خواهد کرد.

در انگلیسی و به اختصار کشورهای آمریکای لاتین را "لت‌ام" (Lat Am) می‌گویند به این ترتیب نامی که برای این شرکت برگزیده شده، به نوعی این محدوده از قاره آمریکا را تداعی می‌کند.

خط هوایی جدید بزرگترین خط هوایی منطقه خواهد شد.

آنها بناست که ۴۰ هزار نفر را استخدام کنند و به بیش از ۲۰ کشور جهان هم پرواز‌هایی خواهند داشت.