مصرف مشروب تقلبی بیش از یکصد نفر را در هند کشت

بیش از یکصد تن در نتیجه مصرف نوشابه الکلی تقلبی در ولایت بنگال غربی در هند جان خود را از دست داده و دهها تن دیگر نیز در بیمارستان های شهر کلکته بستری شده اند که حال شماری از آنان وخیم است.

این نوشابه در یک مشروب فروشی کوچک در روستای سنگرامپور، واقع در حدود هفتاد کیلومتری کلکته، عرضه شده بود و تا کنون چهار نفر در ارتباط با فروش این نوشابه بازداشت شده اند.

گزارش شده که شماری از ساکنان خشمگین محلی، به چندین مشروب فروشی و کارخانه مشروب سازی در منطقه حمله کرده اند.

در هند مرگ در نتیجه مصرف نوشابه های تقلبی و غیربهداشتی حادثه ای کم سابقه نیست و پیش از این هم بارها گزارش هایی در این باره انتشار یافته است.