ژاک شیراک، رئیس جمهور سابق فرانسه، مجرم شناخته شد

دادگاهی در پاریس ژاک شیراک، رئیس جمهوری سابق فرانسه را در ارتباط با دو فقره سوء استفاده از اموال عمومی هنگام تصدی سمت شهردار پاریس (سال های ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۵) مجرم شناخته است.

آقای شیراک، که تا پایان دوره ریاست جمهوری دارای مصونیت قضایی بود، به ایجاد مشاغل صوری برای طرفداران خود و پرداخت مبالغی از صندوق شهرداری به عنوان حقوق به آنان متهم شده بود.

پیش از آقای شیراک، تنها رئیس جمهوری فرانسه که محاکمه و محکوم شد، مارشال فیلیپ پتن بود که در زمان اشغال این کشور توسط نیروهای آلمان نازی در جنگ دوم جهانی، ریاست تشکیلات دولتی دست نشانده آلمان موسوم به "دولت ویشی" را پذیرفت و پس از جنگ به اتهام خیانت محاکمه و به اعدام محکوم شد هر چند این حکم به حبس ابد تخفیف یافت.

ژاک شیراک از جمله سیاستمداران با سابقه فرانسه است که علاوه بر شهرداری پاریس، بین سال های ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۶، نخست وزیر و بین سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۷ دو دوره رئیس جمهوری این کشور بود.