پوتین: تظاهرات اعتراضی بخشی از ساز‌و‌کار دموکراسی است

ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، در برنامه سالانه تماس مستقیم تلویزیونی با مردم، کاهش چشمگیر در آرای حزب حاکم روسیه در انتخابات اخیر پارلمانی را منعکس کننده اراده مردم دانسته اما درخواست معترضان برای ابطال انتخابات را رد کرده است.

وی گفته است که برگزاری تظاهرات اعتراضی علیه نتیجه این انتخابات بخشی از سازوکار دموکراسی است و ضمن استقبال از حساسیت جوانان معترض نسبت به شرایط سیاسی در روسیه، افزوده است که اعتراضات تا زمانی قابل قبول است که باعث قانون شکنی نشود.

ولادیمیر پوتین، که نامزد حزب حاکم "روسیه متحد" در انتخابات ریاست جمهوری آتی در ماه مارس است، گفته است که به منظور اطمینان از سلامت رای گیری در این انتخابات، دستور خواهد داد در تمام مراکز رای گیری تلویزیون مدار بسته نصب شود.