ایران: همسایگان جلوی هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکایی را بگیرند

علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران ورود هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی به کشورش را عملی خصمانه و تهاجمی توصیف کرد و از همسایگان ایران خواست که اجازه "سوءاستفاده" آمریکا از حریم هوایی خود را ندهند.

آقای صالحی در گفت و گوی اختصاصی با خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: "از دولت افغانستان خواسته ایم که موضوع را به طور جدی پیگیری کند و تحت هیچ شرایطی اجازه تکرار چنین حوادثی را ندهد چرا که چنین چیزی اقدام غیردوستانه تلقی خواهد شد".

همایون فوزی، معاون وزیر دفاع افغانستان اخیرا در سفر به ایران با آقای صالحی دیدار کرده بود.