حبس ابد مامور آلمان نازی در نود سالگی آغاز شد

حبس ابد یک مرد نود ساله به جرم عضویت در یک گروه ضربت نیروی اس اس آلمان نازی و قتل سه مرد هلندی آغاز شد.

هاینریخ بوئره که بدون صندلی چرخدار قادر به حرکت نیست، با آمبولانس از یک سرای سالمندان در آلمان به بیمارستان یک زندان منتقل شده است.

او در مارس ۲۰۱۰ با پذیرفتن نقش خود در قتل سه هلندی در سال ۱۹۴۴، به حبس ابد محکوم شد.

قاضی دادگاه درخواست استیناف آقای بوئره را رد کرد و به گفته پزشکان، او از توانایی گذراندن محکومیت زندان برخوردار است.

آقای بوئره می گوید او به دستور مافوق خود به قتل دست زده و اگر تمرد می کرد به اردوگاه کار اجباری فرستاده می شود.

قربانیان او سه مرد بودند که در مقاومت زیرزمینی هلند و فراری دادن یهودی ها نقش داشتند.