ایران خواستار تعیین گزارشگر حقوق بشر برای کانادا شد

رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفته است که دولت کانادا حقوق بومیان آتاواپیسکات آن کشور را نقض کرده و شورای حقوق بشر سازمان ملل باید فورا گزارشگر ویژه ای را برای رسیدگی به تخلف دولت کانادا در این زمینه منصوب و به آن کشور اعزام کند.

دولت کانادا بومیان آتاواپیسکات را که جمعیت آنها به حدود دو هزار و هشتصد نفر می رسد یکی از "ملت های نخستین" ساکن این کشور تعریف کرده و سرزمین محل سکونت آنان را مورد شناسایی و حمایت قرار داده اما آقای مهمانپرست گفته است که مجمع ملی بومیان کانادا خواستار رسیدگی سازمان ملل به "وضعیت فاجعه آمیز انسانی" این گروه شده است.

تاکنون شورای حقوق بشر سازمان ملل برای رسیدگی به آنچه که نقض فاحش حقوق بشر خوانده، برای سه کشور کره شمالی، میانمار و جمهوری اسلامی گزارشگر ویژه منصوب کرده اما دولت ایران به گزارشگر ویژه اجازه سفر به این کشور را نداده است.