شرایط در نیروگاه اتمی آسیب دیده ژاپن 'تثبیت شده است'

نخست وزیر ژاپن گفته است که نه ماه پس از آسیب به نیروگاه فوکوشیما در اثر زمین لرزه و سونامی، شرایط این نیروگاه "تثبیت" و تمامی رآکتورهای آن خاموش و فعالیت آنها متوقف شده است.

وی گفت که اگر حوادث غیرمنتظره دیگری نیز در این محل روی دهد، بازهم خطر افزایش میزان رادیو اکتیو در محیط اطراف آن وجود ندارد.

در ماه مارس سال جاری، وقوع زمین لرزه شدید و سونامی در شمال شرق ژاپن باعث آسیب جدی به سه رآکتور نیروگاه اتمی فوکوشیما و نشت مواد رادیو اکتیور به محیط اطراف آن شد.