روسیه عضو کامل سازمان تجارت جهانی می شود

طی مراسمی که روز جمعه، ۲۵ آذر (۱۶ دسامبر)، در مقر سازمان تجارت جهانی در ژنو برگزار می شود، روسیه، که تا کنون بزرگترین اقتصاد غیر عضو در سازمان تجارت جهانی بود، رسما به عضویت در این نهاد در خواهد آمد.

عضویت کامل روسیه در سازمان تجارت جهانی در پی هجده سال مذاکره صورت می گیرد و که سرانجام ماه گذشته و پس از موفقیت سوئیس در جلب موافقت گرجستان، به عنوان یکی از اعضای سازمان تجارت جهانی، به نتیجه نهایی رسید.

با عضویت در سازمان تجارت جهانی، انتظار می رود فعالیت های اقتصادی و تجاری روسیه شفاف تر شود و در مقابل، کارشناسان روسی معتقدند که لغو موانع تجاری با سایر اعضای این سازمان، گسترش چشمگیر مبادلات تجاری و دهها میلیارد دلار افزایش در درآمد ملی این کشور را در پی خواهد داشت.