توضیح سفارت ایران در مورد کشف مواد رادیواکتیو در فرودگاه مسکو

سفارت ایران در روسیه در مورد خبر توقیف مواد رادیواکتیو از مسافری راهی تهران در مسکو توضیح داد.

مقام های گمرک فرودگاه بین المللی مسکو امروز گفته بودند که از یک مسافر راهی تهران محموله ای حاوی مواد رادیواکتیو گرفته اند، اما به مسافر اجازه داده شده که به سفرش ادامه دهد.

بعدا گفته شد که این اتفاق چندی پیش رخ داده است.

اکنون یک مقام سفارت ایران در مسکو می گوید که حدود یک ماه پیش یک دانشجو برای مصارف دندانپزشکی مواد رادیواکتیو همراه داشت، اما مشکل به سرعت مرتفع شد و از او به خاطر سوءتفاهم پیش آمده عذرخواهی شد.