بازرسان آمریکایی: پلیس افغانستان مرتکب سوء رفتار شده است

بازرسان نظامی آمریکایی می گویند تحقیقات آنها نشان می دهد که بعضی از ماموران پلیس محلی افغانستان که به وسیله ایالات متحده آموزش دیده اند، مرتکب نقض حقوق بشر شده اند.

تحقیقات بازرسان نظامی آمریکا پس از آن انجام شد که دیدبان حقوق بشر واحدهای محلی پلیس در مواردی مرتکب قتل و تجاوز شده اند.

بازرسان نظامی آمریکا به دستور ژنرال جان آلن، فرمانده نیروهای نظامی ناتو در افغانستان ۴۶ اتهام مطرح شده در گزارش دیدبان حقوق بشر را بررسی کردند.

آنها هفت اتهام را تایید کردند.

یکی از این اتهام ها مربوط به قتل یکی از فرماندهان پلیس محلی افغانستان به دست ماموران دیگر است که یک کودک را به گروگان گرفته بودند.

این بازرسان پیشنهاد کرده اند که پلیس محلی افغانستان نیاز به آموزش بیشتر در زمینه حقوق بشر دارد و باید نظارت بیشتری بر ماموران آن انجام شود.

به گفته خبرنگار بی بی سی در کابل، بازرسی ها نشان می دهد که بسیاری از شکایت ها مربوط به خرده دزدی و سوء استفاده از قدرت است.