کامرون: بریتانیا یک کشور مسیحی است

دیوید کامرون از مردم بریتانیا خواسته از این که کشورشان را یک کشور مسیحی بخوانند، ترسی نداشته باشند.

نخست وزیر بریتانیا گفت که کتاب مقدس مجموعه ای از ارزش ها و اخلاقیات را پدید آورده که باید از آنها به صورت فعال دفاع کرد.

آقای کامرون گفت مدارای منفعلانه با رفتارهای غیر اخلاقی، حرص و طمع بانکداران و افراط گرایی اسلامگرایان از عوامل شورش های بریتانیا در ماه اوت، در این کشور است.

آقای کامرون این اظهارات را در مراسمی به میزبانی کلیسای انجیلی انگلستان ایراد کرد.