درگیری ارتش مصر و معترضان در قاهره

در پی تلاش ارتش مصر برای پایان دادن به تحصن معترضان در نزدیکی ساختمان هیات وزیران این کشور، درگیری هایی بین دو طرف رخ داده است.

معترضان با پرتاب سنگ سعی کردند با نظامیان مقابله کنند و سربازان با آب پاش و باتوم به آنها حمله ور شدند.

بعضی از گزارش ها بیانگر کشته شدن حداقل دو نفر از معترضان است.

به گزارش وزارت بهداری مصر، 105 مجروح برای درمان به بیمارستان ها منتقل شده اند و نزدیک به 70 نفر هم به طور سرپایی مداوا شده اند.

تحصن معترضان از سه هفته پیش و پس از معرفی نخست وزیر جدید به وسیله شورای نظامی حاکم بر مصر آغاز شد.

معترضان خواهان انتقال فوری قدرت از نظامیان به غیرنظامیان هستند و نمی خواهند تا انتخابات ریاست جمهوری در سال 2012 صبر کنند.

شورای نظامی مصر پس از کناره گیری حسنی مبارک از قدرت در ماه فوریه، عهده دار اداره این کشور شده است.

درگیری های روز جمعه پس از انتشار تصویر صورت مجروح یکی از مخالفان که روز قبل از آن بازداشت شده بود، درگرفت.