روسیه به عضویت سازمان تجارت جهانی در آمد

روسیه بعد از ۱۸ سال مذاکره به عضویت در سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد.

پذیرش روسیه پس از برطرف شدن آخرین مانع که مخالفت گرجستان بود، امکان پذیر شد.

گرجستان به خاطر جنگ تابستان ۲۰۰۸ با روسیه مانع از پیوستن این کشور به سازمان تجارت جهانی شده بود.

اما با میانجیگری سوئیس، گرجستان مخالفت خود را پس گرفت.

روسیه آخرین کشور عضو گروه ۲۰ است که به عضویت این سازمان بین المللی پذیرفته می شود.

چین پیش تر در سال ۲۰۰۱ در سازمان تجارت جهانی پذیرفته شده بود.

پارلمان روسیه تا شش ماه دیگر باید عضویت این کشور را تایید کند.

در پی پذیرفته شدن روسیه به عضویت سازمان تجارت جهانی، باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا در تماسی تلفنی با همتای روس خود به او تبریک گفت.

سازمان تجارت جهانی ۱۵۳ عضو دارد.