ناتو رسما مأموریت آموزش ارتش عراق را پایان داد

سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، رسما به مأموریت هفت ساله خود برای آموزش ارتش عراق پایان داد.

پایان این مأموریت در مراسمی در بغداد اعلام شد.

ناتو پس از آنکه نتوانست با دولت عراق بر سر شرایط ادامه این مأموریت به توافق برسد، تصمیم به پایان دادن به آن گرفت.

این سازمان خواهان معافیت آموزش دهندگان خود از پیگردهای احتمالی تحت قوانین عراق بود، اما دولت عراق این شرایط را نپذیرفت.