بازگشت معترضان نتیجه انتخابات روسیه به خیابان

صدها تظاهرکننده روس بار دیگر در مسکو جمع شده و تقاضای برگزاری مجدد انتخابات پارلمانی را مطرح کرده اند.

در این انتخابات که دو هفته قبل برگزار شد، حزب حاکم 'روسیه متحد' به ریاست ولادیمیر پوتین، نخست وزیر با اکثریت ناچیزی توانست پیروز شود.

تعداد افرادی که امروز (شنبه ۱۷ دسامبر) در میدان بولوتنایای مسکو جمع شده اند، بسیار کمتر از ده ها هزار نفری است که هفته گذشته در این میدان تجمع کرده بودند.

آقای پوتین گفته است در این انتخابات تقلبی صورت نگرفته و نتیجه انتخابات، بدون تردید منعکس کننده اراده مردم است.

او گفته است که برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز علیه نتیجه این انتخابات، بخشی از ساز و کار دموکراسی است و ضمن استقبال از حساسیت جوانان معترض نسبت به شرایط سیاسی در روسیه، افزوده است که اعتراضات تا زمانی قابل قبول است که باعث قانون شکنی نشود.