'ایران هشت هزار پزشک بیکار دارد'

علیرضا زالی، قائم مقام سازمان نظام پزشکی ایران می گوید که هم اکنون هشت هزار پزشک عمومی در این کشور بیکارند.

به گزارش خبرگزاری مهر (شنبه ۲۶ آذر) آقای زالی در حاشیه همایش سراسری پزشکان عمومی در بیمارستان میلاد تهران گفته است: "وضعیت پزشکان عمومی به لحاظ شغلی و امنیت کاری، ناهنجار است."

به گفته این مقام سازمان نظام پزشکی ایران، یکی از علل بیکاری پزشکان عمومی در این کشور، عدم تناسب میان فرصت های شغلی موجود و تعداد پذیرش دانشجویان رشته پزشکی در دانشگاههای ایران است.

به گفته آقای زالی، هم اکنون در روستاهای ایران برای هر چهار هزار نفر و در شهرهای این کشور برای هر دو هزار نفر یک پزشک عمومی وجود دارد.

با این وجود، کارشناسان بهداشت از نحوه توزیع خدمات پزشکی و استقرار پزشکان در مناطق مختلف ایران انتقاد می کنند و می گویند در حالی که در "هر خیابان تهران چند ساختمان پزشکان" دیده می شود، در برخی مناطق دور دست نظیر شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان، دسترسی به پزشکان عمومی "کار آسانی" نیست.