ادامه خشونت‌ها در شهر نفت‌خیز قزاقستان

ناآرامی‌ها در غرب قزاقستان کماکان ادامه دارد و این در حالی است که دولت در شهر جانائوزن، کانون اصلی تظاهرات، وضعیت فوق العاده اعلام کرده است.

طبق گزارش ها یک نفر در روستای شتپه در نزدیکی شهر جانائوزن کشته شده است.

درگیری کارگران اعتصابی صنعت نفت و ماموران پلیس در شهر جانائوزن قزاقستان حداقل ۱۱ کشته برجای گذاشته است.

دادستان کل قزاقستان اعلام کرده که پلیس مجبور به استفاده از سلاح شده است.

درگیری پس از آن آغاز شد که ماموران پلیس سعی کردند میدانی را که کارگران اعتصابی از ۶ ماه پیش اشغال کرده بودند، تخلیه کنند.

تحصن کارگران صنعت نفت در میدان اصلی شهر جانائوزن در اعتراض به پایین بودن دستمزدشان صورت گرفته است.