واتسلاو هاول، سیاستمدار و نویسنده چک درگذشت

واتسلاو هاول، رئیس جمهوری سابق جمهوری چک امروز یکشنبه، ۱۸ دسامبر در ۷۵ سالگی درگذشت.

او دهمین و آخرین رئیس جمهوری چکسلواکی بود.

انقلاب موسوم به انقلاب مخملین باعث سرنگونی حکومت کمونیستی در چکسلواکی و تقسیم آن به دو کشور چک و اسلواکی شد.

آقای هاول پس از تقسیم چکسلواکی، اولین رئیس جمهور چک شد.

او در سال های دهه هفتاد میلادی به عنوان نمایش نامه نویس مخالف دولت به شهرت جهانی رسید.