برکناری مشاور وزیر دولت بریتانیا به دلیل مهمانی جنجالی

یک عضو پارلمان بریتانیا از حزب حاکم محافظه کار از سمت خود به عنوان مشاور وزیر حمل و نقل این کشور برکنار شده است.

دلیل برکناری آیدن برلی، شرکت در یک مهمانی مجردی بوده که مهمانانی با لباس افسران اس اس آلمان نازی‌ در آن حضور داشتند.

آقای برلی ۳۲ ساله از این مساله ابراز تاسف کرده و نامه عذرخواهی خطاب به یهودیان نوشته و گفته است که از اردوگاه آشوویتس در لهستان دیدار خواهد کرد.

در این مهمانی که در فرانسه برگزار شد، گروهی از مهمانان، به سلامتی حکومت آدولف هیتلر، نوشیدند.

هفته نامه "میل آن ساندی" جزئیات این مهمانی را به همراه تصاویری از آن منتشر کرده است.

سخنگوی حزب محافظه کار بریتانیا، رفتار آقای برلی را احمقانه خوانده است.

دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا دستور تحقیقات بیشتری در این زمینه را داده است.