بیش از ۳۰۰ مفقود در اثر واژگونی قایقی در نزدیکی اندونزی

امدادگران در اندونزی در حال جستجوی صدها نفر هستند که بیم آن می رود بعد از غرق شدن یک قایق ماهیگیری در جزیره جاوه مفقود شده باشند.

گمان می رود که این قایق چوبی عازم استرالیا بوده و مهاجرانی از ایران، ترکیه و افغانستان را نیز با خود حمل می کرده است.

یکی از مسئولان محلی، مسافران این قایق ماهیگیری را ۳۸۰ نفر ذکر کرده که از این تعداد ۷۶ نفر نجات یافته اند.

مقامات شرایط اضطراری می گویند که این شناور در حدود نود کیلومتری دریا بر اثر برخورد با یک موج سنگین شکسته است.

خبرنگار بی بی سی در استرالیا می گوید که قاچاقچیان انسان به دلیل انفعال دولت در برخورد با پناهجویان، جسورتر شده اند.