آغاز بررسی پرونده قضایی سرباز افشاگر آمریکایی

دادستان ها در آمریکا تدوین رئوس مطالب پرونده قضایی علیه بردلی منینگ، سرباز ارتش این کشور را که متهم به درز صدها هزار اطلاعات محرمانه آن کشور به سایت افشاگر ویکی لیکس است، آغاز کرده اند.

دادگاه در مورد این که آیا سرباز منینگ باید در یک دادگاه نظامی محاکمه شود یا خیر، تصمیم گیری خواهد کرد.

وکلای آقای منینگ استدلال کرده اند که در وهله اول نباید به او اجازه دسترسی به اسناد محرمانه داده می شد.

آنها می گویند که منینگ تحت فشار بوده، چرا که او یک سرباز همجنس گراست و در آن موقع سربازان باید مسائل جنسی خود را مخفی نگه می داشتند.