آغاز جمع آوری علائم تظاهرات در پایتخت یمن

یک کمیسیون نظامی در یمن، جمع آوری ایستگاه های بازرسی، سنگرها و دیگر علائم تظاهرات ضد دولتی را از صنعا، پایتخت این کشور، آغاز کرده است.

برخی از سربازانی که از ساختمان های دولتی در صنعا محافظت می کردند نیز به پادگان های خود بازگشته اند.

این کمیسیون نظامی که اجرای این اقدامات را بر عهده دارد، بر اساس توافقنامه صلح یمن که ماه گذشته در عربستان سعودی به امضا رسید، تشکیل شده است.