دو فعال دانشجویی به زندان محکوم شدند

فرزاد اسلامی و اسماعیل سلمان پور دو فعال دانشجویی دانشگاه های آزاد و پلی تکنیک، به سه و یک سال زندان محکوم شدند.

به گزارش سایت کلمه، سیزدهم آذرماه سال ۱۳۸۹ "نیروهای گشت بسیج " این دو فعال دانشجویی را بازداشت کردند. "اسماعیل سلمان پور پس از ٢ هفته و فرزاد اسلامی پس از ۴٠ روز تحمل حبس انفرادی در سلول های بند ٢-الف سپاه با قید وثیقه آزاد شدند.‏"

دادگاه این دو فعال دانشجویی تابستان سالجاری به ریاست قاضی محمد مقیسه برگزار شد. براساس حکم دادگاه، فرزاد اسلامی به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری به دو سال حبس تعزیری محکوم شده،" با احتساب اجرا شدن حکم یک سال حبس تعلیقی این دانشجوی حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز، محکومیت وی به ٣ سال افزایش می‌یابد."

آقای اسلامی دانشجوی رشته حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز و دبیر سابق کانون دانشجویان مسلمان این دانشگاه، در مدت تحصیل خود به ٣ ترم محرومیت از تحصیل و ٣ ترم تبعید به دانشگاه های آزاد خارج از تهران محکوم شده است.

اسماعیل سلمان پور دیگر فعال دانشجویی نیز به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.‏

آقای سلمان پور عضو اسبق شورای مرکزی و شورای عمومی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، در طی دوران تحصیل خود در دانشگاه امیرکبیر به دلیل فعالیت در انجمن اسلامی این دانشگاه به مدت ۴ ترم از تحصیل محروم و در ادامه نیز از دانشگاه اخراج شد.