توافق اروپایی ها با طرح نجات حوزه یورو از طریق آی ام اف

کشورهای اروپایی موافقت کرده اند ۱۵۰ میلیارد یورو، معادل ۱۹۴ میلیارد دلار به صندوق بین المللی پول بپردازند.

این پول قرار است به آن دسته از کشورها اروپایی داده شود که قادر به پرداخت بدهی های خود نیستند. آلمان، ایتالیا و اسپانیا و چند کشور خارج از حوزه یورو مانند دانمارک، لهستان، سوئد و جمهوری چک پرداخت این پول را پیشنهاد کرده اند.

مبلغی که در آغاز در نظر گرفته شده بود ۲۰۰ میلیارد یورو بود. اما زمانی که بریتانیا تصمیم گرفت از کشورهای حوزه یورو حمایت نکند وزرای دارایی اروپا نتوانستند به هدف اولیه خود برسند.

گفته می شود آلمان و اسپانیا بیشترین مبلغ را پرداخته اند.

یونان و ایرلند که از جامعه بین الملل تقاضای کمک کرده اند جزئی از این طرح جدید نیستند.

طبق این موافقت ماریو دراگی مدیر بانک مرکزی اروپا می گوید هیچ شکی ندارد که یورو نجات پیدا می کند. اما این بانک عقیده دارد حوزه یورو در شرایط اقتصادی نامطمئنی قرار دارد و بدترین اتفاق بازگشت به رکود اقتصادی است.