اعتصاب سراسری در نپال

اعتصاب سراسری در نپال، زندگی عادی را در این کشور مختل کرده است.

مدارس و دانشگاه‌ها، مغازه ها و مراکز خرید و فروش همگی تعطیل هستند و خیابان ها از جمعیت خالی است.

کنگره نپال، مهم ترین حزب مخالف این کشور سازمان دهنده اصلی این اعتصاب سراسری است.

دلیل این اعتصاب، مرگ یک عضو جوان این حزب در زندانی در جنوب نپال اعلام شده است.

تحلیلگران می گویند این امر به تلاش ها برای تدوین قانون اساسی جدید ضربه وارد می کند.