ناظران اتحادیه عرب ظرف سه روز آینده به سوریه سفر می‌کنند

نبیل العربی، دبیر کل اتحادیه عرب گفته است که ظرف سه روز آینده گروهی متشکل از ناظران وابسته به این اتحادیه به سوریه اعزام خواهد شد.

آقای العربی گفته است که تحریم های اعمال شده علیه سوریه تا زمانی که این کشورهای اقداماتی را برای خاتمه دادن به خشونت ها علیه معترضان انجام ندهد، لغو نخواهد شد.

پیشتر ولید معلم، وزیر خارجه سوریه در بیانیه ای که از تلویزیون دولتی این کشور خوانده شد از امضای توافقنامه ای بین این کشور و اتحادیه عرب خبر داد.

آقای معلم گفت که این توافقنامه پس از آن امضا شد که اتحادیه عرب اصلاحات درخواستی دولت او در طرح اولیه پیشنهادی اتحادیه را پذیرفت.