هشدار اروپا به اوکراین درباره پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا به اوکراین هشدار داده که به زندان انداختن یولیا تیموشنکو، نخست وزیر سابق، باعث به تاخیر افتادن توافقنامه‌ای می‌شود که براساس آن اوکراین را برای پیوستن به اتحادیه اروپا نزدیکتر می‌کند.

هرمان ون رمپوی، رئیس شورای اروپا که خود اوکراینی است، گفته است کشورهای اتحادیه اروپا خواستار امضای توافقنامه‌ای با اوکراین هستند. اما تحقق این امر بستگی به شرایط سیاسی دارد.

آقای رمپوی، نگرانی اصلی اتحادیه اروپا را از موضوعاتی نظیر پرونده قضایی خانم تیموشنکو عنوان کرده است.