اجبار سفرای خارجی به حضور در مراسم سوگند رئیس جمهور کنگو

مراسم ادای سوگند ژوزف کابیلا، رئیس جمهور جمهوری دموکراتیک کنگو، با حضور تنها چند تن از رهبران کشورهای آفریقایی برگزار شده در حالیکه به سفرای خارجی هشدار داده شده بود که در صورت خودداری از حضور در این مراسم، عنصر نامطلوب شناخته خواهند شد.

انتخابات ریاست جمهوری کنگو ماه گذشته برگزار و آقای کابیلا برنده این انتخابات اعلام شد اما اتین تشیسکدی، رهبر مخالفان، نتیجه انتخابات را نپذیرفته و گفته است که اواخر این هفته، به عنوان رئیس جمهوری واقعی سوگند خواهد خورد.

ناظران محلی و خارجی انتخابات کنگو گفته اند که در جریان برگزاری این انتخابات بی نظمی های گسترده ای روی داد که می تواند نتیجه رای گیری را مخدوش کند.