تاریخ ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس ایران اعلام شد

ستاد انتخابات کشور با صدور اطلاعیه ای اعلام کرده است که ثبت نام داوطلبان نمایندگی در دوره نهم مجلس از روز شنبه ۳ دیماه آغاز می شود و تا پایان روز جمعه ۹ دیماه جمعا به مدت هفت صورت خواهد گرفت.

در این اطلاعیه، علاوه بر مدارکی که داوطلبان باید ارائه دهند، شرایط آنان از جمله "اعتقاد و التزام عملی" به اسلام و جمهوری اسلامی، "وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه"، داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا معادل و نداشتن "سوء شهرت در حوزه انتخابیه" تعیین شده است.

حداقل سن داوطلبان سی سال تمام و حداکثر سن هفتاد و پنج سال تمام ذکر شده و آمده است که برای شرکت در انتخابات، هر دوره نمایندگی مجلس معادل یک مقعطع تحصیلی محسوب می شود.

طبق قوانین انتخاباتی جمهوری اسلامی، صلاحیت عمومی داوطلبان نخست از سوی وزارت کشور تایید می شود اما تصمیم نهایی در مورد ورود داوطلبان به مبارزات انتخاباتی توسط شورای نگهبان گرفته می شود.