'قتل‌های ناموسی در پاکستان' جان چند صد زن و دختر را گرفت

کمیسیون حقوق بشر پاکستان، که یک سازمان مدافع حقوق بشر در این کشور است، گفته است که طی نه ماه اول سال جاری، دست کم شششصد و هفتاد و پنج زن و دختر در نتیجه "قتل های ناموسی" به دست خویشاوندان خود کشته شدند.

این سازمان می افزاید که حدود دو سوم از موارد قتل های ناموسی به روابط جنسی "غیرمشروع" ارتباط داشته است.

سخنگوی کمیسیون حقوق بشر پاکستان در مصاحبه با بی بی سی گفته است که ارقام اعلام شده صرفا برآوردی از آمار قتل های ناموسی است و احتمالا آمار واقعی از این رقم بیشتر است.

به گفته او، به نظر می رسد که آمار زنان قربانی جنایات در پاکستان در سال های اخیر رو به افزایش بوده است.