دفن صدها قربانی سیل فیلیپین آغاز شد

نهادهای شهری در برخی نقاط سیل زده فیلیپین دفن جمعی قربانیان جاری شدن سیل در روز یکشنبه این هفته را آغاز کرده اند.

تعداد قریانیان سیل اخیر به حدود یکهزار نفر می رسد و مقامات شهری تصمیم گرفته اند با توجه به شمار کشته شدگان، آنان را بدون تشخیص هویت در گورهای دستجمعی دفن کنند اما خویشاوندان برخی از قربانیان این سیل با دفن اجساد آنان در گورهای دستجمعی مخالفت کرده اند.

رئیس جمهوری فیلیپین از مناطق آسیب دیده دیدن کرده اما سیل زدگان گفته اند که دولت برای مقابله با چنین واقعه ای آمادگی نداشته و در رسیدگی به وضعیت سیل زدگان هم توانایی لازم را از خود نشان نداده است.