معاون سنی رئیس جمهوری عراق اتهامات وارده را رد کرد

طارق هاشمی معاون سنی رئیس جمهوری عراق یک روز پس از صدور حکم جلب برای او در ارتباط با اتهامات تروریستی هرگونه تخلفی را رد کرده است.

آقای هاشمی اتهاماتی که می گوید او با حملات به مقام های دولتی و امنیتی ارتباط داشته است را "ساختگی" خواند.

او که به ناحیه کردی شمال عراق رفته است، گفت نوری مالکی نخست وزیر شیعه این کشور مسئول "توطئه ای" برای بی آبرو کردن او و از میان بردن تلاش های اخیر در جهت آشتی ملی است.

معاون سنی نخست وزیر عراق نیز هشدار داده است که این کشور با خطر جنگ فرقه ای تازه ای روبروست.

حکم جلب آقای هاشمی درست چند روز پس از آنکه آخرین نیروهای آمریکایی عراق را ترک کردند صادر شد.