شورای امنیت درخواست روسیه در مورد عملیات لیبی را رد کرد

شورای امنیت سازمان ملل متحد، درخواست روسیه برای تحقیق بیشتر درباره تلفات غیرنظامی حمله های هوایی ناتو به لیبی در ماه های پایانی حکومت معمر قذفی را رد کرده است.

اختلاف نظر در شورای امنیت منجر به جدل لفظی سفرای روسیه و آمریکا در سازمان ملل شد.

ویتالی چورکین، نماینده روسیه در سازمان ملل، این تصور را که مدل حمله هوایی ناتو به لیبی به عنوان مدلی برای دخالت های خارجی در کشورهای دیگر شود مضحک خواند.

در مقابل سوزان رایس، نماینده آمریکا در سازمان ملل، آقای چورکین را متهم کرد که سعی دارد توجه ها را از خشونت های ادامه دار در سوریه منحرف کند.

خشونت هایی که روسیه تا بحال از محکوم کردن آنها خودداری کرده است.