حماس 'به سازمان آزادیبخش فلسطین ملحق می شود'

گروه فلسطینی حماس، که کنترل نوار غزه را در اختیار دارد، به سازمان آزادیبخش فلسطین خواهد پیوست.

این توافق در جریان گفتگوهای حماس با گروه رقیبش فتح، که کنترل کرانه باختری را در اختیار دارد، در شهر قاهره مصر انجام شد.

سازمان آزادیبخش فلسطین، موجودیت اسرائیل را به رسمیت می شناسد و و به عنوان تنها نماینده مردم فلسطینی، در سازمان ملل به عنوان عضو ناظر عضویت دارد.

خبرنگار بی بی سی در امور خاورمیانه می گوید این توافق قدمی مثبت به سوی سازش بین گروه های متخاصم فلسطینی است.

اما او تاکید می کند که پیوستن حماس به ساف، بدون شک روند صلح خاورمیانه را پیچیده تر می کند. چون حماس مخالف مذاکرات با اسرائیل است که ساف در دو دهه گذشته آن را سرپرستی کرده است.